آبی‌ها باز هم سفید پوشیدند/ خیرمقدم فیروز کریمی به هومن افاضلی

آبی‌ها باز هم سفید پوشیدند/ خیرمقدم فیروز کریمی به هومن افاضلی
تیم گسترش‌فولاد تبریز برای دومین هفته متوالی در تبریز با لباس دوم خود به میدان رفت.

آبی‌ها باز هم سفید پوشیدند/ خیرمقدم فیروز کریمی به هومن افاضلی

تیم گسترش‌فولاد تبریز برای دومین هفته متوالی در تبریز با لباس دوم خود به میدان رفت.
آبی‌ها باز هم سفید پوشیدند/ خیرمقدم فیروز کریمی به هومن افاضلی