آتش‌سوزی یک حسینیه در شهرری جنبه امنیتی نداشته / اتصالی برق علت حادثه

آتش‌سوزی یک حسینیه در شهرری جنبه امنیتی نداشته / اتصالی برق علت حادثه
بعدازظهر امروز یک حسینیه در اطراف حرم شاه‌عبدالعظیم حسنی دچار حادثه آتش‌سوزی شد که به گفته مسئولان پلیس علت این حادثه آتش‌سوزی اتصالی برق بوده است نه اقدامی خرابکارانه.

آتش‌سوزی یک حسینیه در شهرری جنبه امنیتی نداشته / اتصالی برق علت حادثه

بعدازظهر امروز یک حسینیه در اطراف حرم شاه‌عبدالعظیم حسنی دچار حادثه آتش‌سوزی شد که به گفته مسئولان پلیس علت این حادثه آتش‌سوزی اتصالی برق بوده است نه اقدامی خرابکارانه.
آتش‌سوزی یک حسینیه در شهرری جنبه امنیتی نداشته / اتصالی برق علت حادثه