آتش زدن ۵ خودروی شبه نظامیان سعودی در مارب و الجوف

آتش زدن ۵ خودروی شبه نظامیان سعودی در مارب و الجوف
منابع یمنی از آتش زدن ۵ خودروی شبه نظامیان ائتلاف سعودی در عملیات تهاجمی نیروهای ارتش یمن و انصارالله در ۲ استان مارب و الجوف خبر دادند.

آتش زدن ۵ خودروی شبه نظامیان سعودی در مارب و الجوف

منابع یمنی از آتش زدن ۵ خودروی شبه نظامیان ائتلاف سعودی در عملیات تهاجمی نیروهای ارتش یمن و انصارالله در ۲ استان مارب و الجوف خبر دادند.
آتش زدن ۵ خودروی شبه نظامیان سعودی در مارب و الجوف