آخرین وضعیت ترافیکی معابر منتهی به استادیوم آزادی/ ظرفیت پارکینگ‌ها اشباع شده است

آخرین وضعیت ترافیکی معابر منتهی به استادیوم آزادی/ ظرفیت پارکینگ‌ها اشباع شده است
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این مطلب که پارکینگ‌های استادیوم آزادی اشباع شده است از ایجاد محدودیت تردد خودرو در معابر منتهی به رینگ اصلی استادیوم آزادی و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران- کرج خبر داد.

آخرین وضعیت ترافیکی معابر منتهی به استادیوم آزادی/ ظرفیت پارکینگ‌ها اشباع شده است

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این مطلب که پارکینگ‌های استادیوم آزادی اشباع شده است از ایجاد محدودیت تردد خودرو در معابر منتهی به رینگ اصلی استادیوم آزادی و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران- کرج خبر داد.
آخرین وضعیت ترافیکی معابر منتهی به استادیوم آزادی/ ظرفیت پارکینگ‌ها اشباع شده است
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg5ODUxMmY0NmMxNWI1MTIzYjBlOGRjMzc4OWQyMWEyMmU5MGM0&crc=eb47337e425e61b827c6b1d24ec24ac95ff8af46&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

(“false”===a.adult