آخرین وضعیت پرونده پلاسکو تشریح شد

آخرین وضعیت پرونده پلاسکو تشریح شد
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پلاسکو توضیحاتی را ارائه کرد.

آخرین وضعیت پرونده پلاسکو تشریح شد

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پلاسکو توضیحاتی را ارائه کرد.
آخرین وضعیت پرونده پلاسکو تشریح شد
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb