آذربایجانی: ثمره فضای مجازی تنهایی است/قائم مقامی: فارابی نه وام داد نه مشارکت کرد

آذربایجانی: ثمره فضای مجازی تنهایی است/قائم مقامی: فارابی نه وام داد نه مشارکت کرد
کارگردان «جشن دلتنگی» گفت: ثمره فضای مجازی در نهایت تنهایی خواهد بود. من نمی‌خواستم نگاهم سیاه و سفید باشد و از قصه‌هایی که شنیدم، گرته‌برداری کردم.

آذربایجانی: ثمره فضای مجازی تنهایی است/قائم مقامی: فارابی نه وام داد نه مشارکت کرد

کارگردان «جشن دلتنگی» گفت: ثمره فضای مجازی در نهایت تنهایی خواهد بود. من نمی‌خواستم نگاهم سیاه و سفید باشد و از قصه‌هایی که شنیدم، گرته‌برداری کردم.
آذربایجانی: ثمره فضای مجازی تنهایی است/قائم مقامی: فارابی نه وام داد نه مشارکت کرد