آرامش ابدی خادم الرضا(ع) پس از سالها خدمت به رسانه‌‌های انقلاب/ تعبیر شدن خواب حضور حاج رضا در روضه حضرت زهرا(س)

آرامش ابدی خادم الرضا(ع) پس از سالها خدمت به رسانه‌‌های انقلاب/ تعبیر شدن خواب حضور حاج رضا در روضه حضرت زهرا(س)
درگذشت «رضا مقدسی» که عمر خود را در سنگر دفاع از انقلاب گذاشت، موجب اندوه بسیاری از دوستان و همکارانش شد زیرا او را مصداق بارز روزنامه‌نگار تراز انقلاب اسلامی می‌دانستند که در میدان جنگ نرم علیه دشمن فعال بود.

آرامش ابدی خادم الرضا(ع) پس از سالها خدمت به رسانه‌‌های انقلاب/ تعبیر شدن خواب حضور حاج رضا در روضه حضرت زهرا(س)

درگذشت «رضا مقدسی» که عمر خود را در سنگر دفاع از انقلاب گذاشت، موجب اندوه بسیاری از دوستان و همکارانش شد زیرا او را مصداق بارز روزنامه‌نگار تراز انقلاب اسلامی می‌دانستند که در میدان جنگ نرم علیه دشمن فعال بود.
آرامش ابدی خادم الرضا(ع) پس از سالها خدمت به رسانه‌‌های انقلاب/ تعبیر شدن خواب حضور حاج رضا در روضه حضرت زهرا(س)