آرژانتین بدون مهاجم پرحاشیه در جام‌جهانی

آرژانتین بدون مهاجم پرحاشیه در جام‌جهانی
ورزش سه نوشت:سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین قصد ندارد که کاپیتان اینتر را به جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه ببرد.

آرژانتین بدون مهاجم پرحاشیه در جام‌جهانی

ورزش سه نوشت:سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین قصد ندارد که کاپیتان اینتر را به جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه ببرد.
آرژانتین بدون مهاجم پرحاشیه در جام‌جهانی