آزادسازی هفت روستای دیگر در شرق و شمال شرق حماه سوریه

آزادسازی هفت روستای دیگر در شرق و شمال شرق حماه سوریه
ارتش سوریه و متحدان در شمال شرق و شرق استان حماه، حلقه محاصره عناصر باقی مانده داعش را تنگ‌تر کردند.

آزادسازی هفت روستای دیگر در شرق و شمال شرق حماه سوریه

ارتش سوریه و متحدان در شمال شرق و شرق استان حماه، حلقه محاصره عناصر باقی مانده داعش را تنگ‌تر کردند.
آزادسازی هفت روستای دیگر در شرق و شمال شرق حماه سوریه