آزادسازی 7 شهرک در جنوب شرق حلب؛ ارتش سوریه به 35 کیلومتری فرودگاه ابوالظهور رسید+نقشه

آزادسازی 7 شهرک در جنوب شرق حلب؛ ارتش سوریه به 35 کیلومتری فرودگاه ابوالظهور رسید+نقشه
نیروهای سوری در ریف جنوب شرقی استان حلب، به ویژه در محور غرب و جنوب غرب شهرک خنناصر از دو محور عملیات خود علیه النصره را ادامه دادند و 7 شهرک را ازاشغال تروریستها خارج کردند.

آزادسازی 7 شهرک در جنوب شرق حلب؛ ارتش سوریه به 35 کیلومتری فرودگاه ابوالظهور رسید+نقشه

نیروهای سوری در ریف جنوب شرقی استان حلب، به ویژه در محور غرب و جنوب غرب شهرک خنناصر از دو محور عملیات خود علیه النصره را ادامه دادند و 7 شهرک را ازاشغال تروریستها خارج کردند.
آزادسازی 7 شهرک در جنوب شرق حلب؛ ارتش سوریه به 35 کیلومتری فرودگاه ابوالظهور رسید+نقشه