آزادی محلات جدید در حلب؛ صاخور و «جبل بدرو» آزاد شدند

آزادی محلات جدید در حلب؛ صاخور و «جبل بدرو» آزاد شدند
ارتش سوریه امروز پس از تثبیت مواضع خود در محله «جبل بدرو» حلب، به مواضع تروریست ها در محور «الصاخور» حمله کرد و توانست منطقه «فروج الشرق » واقع در مسیر شهر الباب را پاکسازی کند.

آزادی محلات جدید در حلب؛ صاخور و «جبل بدرو» آزاد شدند

ارتش سوریه امروز پس از تثبیت مواضع خود در محله «جبل بدرو» حلب، به مواضع تروریست ها در محور «الصاخور» حمله کرد و توانست منطقه «فروج الشرق » واقع در مسیر شهر الباب را پاکسازی کند.
آزادی محلات جدید در حلب؛ صاخور و «جبل بدرو» آزاد شدند