آزار جنسی و زندان‌های سرد و مرطوب؛ هدیه آمریکا به پناهجویان مکزیکی

آزار جنسی و زندان‌های سرد و مرطوب؛ هدیه آمریکا به پناهجویان مکزیکی
دیدبان حقوق بشر گزارش داد که مهاجران غیرقانونی مکزیکی علاوه بر زندانی شدن در سلول‌های سرد و نمناک، مورد آزار جنسی نیز قرار می‌گیرند.

آزار جنسی و زندان‌های سرد و مرطوب؛ هدیه آمریکا به پناهجویان مکزیکی

دیدبان حقوق بشر گزارش داد که مهاجران غیرقانونی مکزیکی علاوه بر زندانی شدن در سلول‌های سرد و نمناک، مورد آزار جنسی نیز قرار می‌گیرند.
آزار جنسی و زندان‌های سرد و مرطوب؛ هدیه آمریکا به پناهجویان مکزیکی
!0===a.adult)&&”0″===ds