آسیب‌های تفکیک سنی به مهدکودک و پیش‌دبستانی پیگیری می‌شود؟

آسیب‌های تفکیک سنی به مهدکودک و پیش‌دبستانی پیگیری می‌شود؟
ایسنا نوشت: نمایندگان مهدهای کودک سراسر کشور با وزیر رفاه دیدار و دغدغه‌های خود را پیرامون پیامدهای منفی تفکیک سنی دوره قبل از دبستان مطرح کردند.

آسیب‌های تفکیک سنی به مهدکودک و پیش‌دبستانی پیگیری می‌شود؟

ایسنا نوشت: نمایندگان مهدهای کودک سراسر کشور با وزیر رفاه دیدار و دغدغه‌های خود را پیرامون پیامدهای منفی تفکیک سنی دوره قبل از دبستان مطرح کردند.
آسیب‌های تفکیک سنی به مهدکودک و پیش‌دبستانی پیگیری می‌شود؟