آصفری: وزارت خارجه کمی دیپلماسی انقلابی را چاشنی دیپلماسی لبخند کند/ عربستان را به پای میز محاکمه بکشانیم

آصفری: وزارت خارجه کمی دیپلماسی انقلابی را چاشنی دیپلماسی لبخند کند/ عربستان را به پای میز محاکمه بکشانیم
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مسئولان وزارت خارجه باید کمی دیپلماسی انقلابی را چاشنی دیپلماسی گفت‌وگو و لبخند کنند، گفت: دستگاه دیپلماسی در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت باید عربستان را پای میز محاکمه بیاورد.

آصفری: وزارت خارجه کمی دیپلماسی انقلابی را چاشنی دیپلماسی لبخند کند/ عربستان را به پای میز محاکمه بکشانیم

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مسئولان وزارت خارجه باید کمی دیپلماسی انقلابی را چاشنی دیپلماسی گفت‌وگو و لبخند کنند، گفت: دستگاه دیپلماسی در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت باید عربستان را پای میز محاکمه بیاورد.
آصفری: وزارت خارجه کمی دیپلماسی انقلابی را چاشنی دیپلماسی لبخند کند/ عربستان را به پای میز محاکمه بکشانیم

خبرهای داغ