آغاز سرشماری قرقاول در تالش گیلان

آغاز سرشماری قرقاول در تالش گیلان
به منظور تعیین جمعیت قرقاول در زیستگاههای شهرستان تالش و ارزیابی وضعیت زیستی و سایر پارامترهای اکولوژیکی این گونه ، سرشماری بهاره قرقاول از 19 فروردین ماه سال جاری در شهرستان تالش شروع و تا هفته اول اردیبهشت ماه در ایستگاهها و مناطق تعیین شده ادامه دارد.

آغاز سرشماری قرقاول در تالش گیلان

به منظور تعیین جمعیت قرقاول در زیستگاههای شهرستان تالش و ارزیابی وضعیت زیستی و سایر پارامترهای اکولوژیکی این گونه ، سرشماری بهاره قرقاول از 19 فروردین ماه سال جاری در شهرستان تالش شروع و تا هفته اول اردیبهشت ماه در ایستگاهها و مناطق تعیین شده ادامه دارد.
آغاز سرشماری قرقاول در تالش گیلان

بک لینک قوی

دانلود موزیک