آقایان به جای رسیدگی به زلزله‌زدگان، مسکن مهر را زیر سوال بردند/ برخی در گفتن واقعیت‌ها، لکنت زبان دارند

آقایان به جای رسیدگی به زلزله‌زدگان، مسکن مهر را زیر سوال بردند/ برخی در گفتن واقعیت‌ها، لکنت زبان دارند
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقایان در روزهای نخست زلزله غرب کشور به جای رسیدگی به مردم زلزله‌زده موضوع مسکن مهر را مطرح کردند و نگاه حزبی و جناحی داشتند و برخی از نهادها جور کم‌کاری‌های برخی از آقایان را به دوش می‌کشند.

آقایان به جای رسیدگی به زلزله‌زدگان، مسکن مهر را زیر سوال بردند/ برخی در گفتن واقعیت‌ها، لکنت زبان دارند

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقایان در روزهای نخست زلزله غرب کشور به جای رسیدگی به مردم زلزله‌زده موضوع مسکن مهر را مطرح کردند و نگاه حزبی و جناحی داشتند و برخی از نهادها جور کم‌کاری‌های برخی از آقایان را به دوش می‌کشند.
آقایان به جای رسیدگی به زلزله‌زدگان، مسکن مهر را زیر سوال بردند/ برخی در گفتن واقعیت‌ها، لکنت زبان دارند