آقایان یک جو غیرت به خرج دهید!

آقایان یک جو غیرت به خرج دهید!
کاربران فضای مجازی و فعالان رسانه‌ای به توهین شرکت سامسونگ در المپیک زمستانی واکنش نشان دادند.

آقایان یک جو غیرت به خرج دهید!

کاربران فضای مجازی و فعالان رسانه‌ای به توهین شرکت سامسونگ در المپیک زمستانی واکنش نشان دادند.
آقایان یک جو غیرت به خرج دهید!