آلودگی‌هوای تهران تا فردا ادامه دارد/ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

آلودگی‌هوای تهران تا فردا ادامه دارد/ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
ایلنا نوشت: مرکز پایش آلودگی هوای اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان تهران از تداوم آلودگی هوای تهران تا فردا (10 آذرماه) خبر داد.

آلودگی‌هوای تهران تا فردا ادامه دارد/ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

ایلنا نوشت: مرکز پایش آلودگی هوای اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان تهران از تداوم آلودگی هوای تهران تا فردا (10 آذرماه) خبر داد.
آلودگی‌هوای تهران تا فردا ادامه دارد/ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس