آماده‌باش اتوبوس‌های شهر تهران / جابه جایی مسافران با زنجیرچرخ

آماده‌باش اتوبوس‌های شهر تهران / جابه جایی مسافران با زنجیرچرخ
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: بنابر اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف در پایتخت، تمام ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران به حالت آماده باش درآمد و از نخستین ساعات بارش برف، خدمات رسانی به شهروندان آغاز شده است.

آماده‌باش اتوبوس‌های شهر تهران / جابه جایی مسافران با زنجیرچرخ

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: بنابر اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف در پایتخت، تمام ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران به حالت آماده باش درآمد و از نخستین ساعات بارش برف، خدمات رسانی به شهروندان آغاز شده است.
آماده‌باش اتوبوس‌های شهر تهران / جابه جایی مسافران با زنجیرچرخ