آماده‌باش اورژانس فارس در پی وقوع سانحه سقوط هواپیمای تهران_یاسوج

آماده‌باش اورژانس فارس در پی وقوع سانحه سقوط هواپیمای تهران_یاسوج
سرپرست مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: در پی وقوع سانحه سقوط هواپیمای تهران – یاسوج، اورژانس فارس به حالت آماده‌باش درآمد.

آماده‌باش اورژانس فارس در پی وقوع سانحه سقوط هواپیمای تهران_یاسوج

سرپرست مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: در پی وقوع سانحه سقوط هواپیمای تهران – یاسوج، اورژانس فارس به حالت آماده‌باش درآمد.
آماده‌باش اورژانس فارس در پی وقوع سانحه سقوط هواپیمای تهران_یاسوج