آماده باش زیرمجموعه‌های وزارت رفاه/بیمه بیکاری به زلزله‌زدگان تعلق می‌گیرد

آماده باش زیرمجموعه‌های وزارت رفاه/بیمه بیکاری به زلزله‌زدگان تعلق می‌گیرد
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت رفاه از آماده باش ادارات این وزارتخانه در سطح استان کرمانشاه به منظور خدمات‌رسانی به زلزله‌زدگان خبر داد.

آماده باش زیرمجموعه‌های وزارت رفاه/بیمه بیکاری به زلزله‌زدگان تعلق می‌گیرد

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت رفاه از آماده باش ادارات این وزارتخانه در سطح استان کرمانشاه به منظور خدمات‌رسانی به زلزله‌زدگان خبر داد.
آماده باش زیرمجموعه‌های وزارت رفاه/بیمه بیکاری به زلزله‌زدگان تعلق می‌گیرد