آمار کشته‌شدگان زلزله کرمانشاه به 436 نفر رسید

آمار کشته‌شدگان زلزله کرمانشاه به 436 نفر رسید
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه آخرین آمار به دست‌آمده از قربانیان زلزله اخیر استان کرمانشاه را 436 نفر اعلام کرد.

آمار کشته‌شدگان زلزله کرمانشاه به 436 نفر رسید

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه آخرین آمار به دست‌آمده از قربانیان زلزله اخیر استان کرمانشاه را 436 نفر اعلام کرد.
آمار کشته‌شدگان زلزله کرمانشاه به 436 نفر رسید