آمریکا توافق با روسیه درباره سوریه را تکذیب کرد

آمریکا توافق با روسیه درباره سوریه را تکذیب کرد
ایسنا نوشت: یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که این کشور هنوز به توافق مشخصی با روسیه درباره همکاری نظامی احتمالی در سوریه نرسیده است.

آمریکا توافق با روسیه درباره سوریه را تکذیب کرد

ایسنا نوشت: یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که این کشور هنوز به توافق مشخصی با روسیه درباره همکاری نظامی احتمالی در سوریه نرسیده است.
آمریکا توافق با روسیه درباره سوریه را تکذیب کرد

اندروید