آمریکا مستعمره لابی صهیونیست‌ها است/ مقاومت تا آزادی کامل قدس ادامه دارد

آمریکا مستعمره لابی صهیونیست‌ها است/ مقاومت تا آزادی کامل قدس ادامه دارد
سیاستمدار مصری با تاکید بر اینکه نژادپرستی در آمریکا با تاریخ تاسیس این کشور گره خورده گفت: مقاومت ضد صهیونیستی ملت‌های منطقه تا آزادی کامل قدس شریف ادامه دارد.

آمریکا مستعمره لابی صهیونیست‌ها است/ مقاومت تا آزادی کامل قدس ادامه دارد

سیاستمدار مصری با تاکید بر اینکه نژادپرستی در آمریکا با تاریخ تاسیس این کشور گره خورده گفت: مقاومت ضد صهیونیستی ملت‌های منطقه تا آزادی کامل قدس شریف ادامه دارد.
آمریکا مستعمره لابی صهیونیست‌ها است/ مقاومت تا آزادی کامل قدس ادامه دارد

عرفان دینی