آموزش و پرورش «اعتماد مردم» را خدشه‌دار کرد

چرا آموزش و پرورش به رغم آنکه می‌دانست فرهنگیان امکان حضور در کلاس‌های درس را در بسیاری از مناطق در روز بعد از انتخابات ندارند، باز هم بر دایر بودن مدارس اصرار داشت؟ آیا این پنهان‌کاری، بازی با اعتماد مردم به این وزارتخانه نیست؟

مرجع سلامتی

آخرین اخبار ورزشی