آنکارا از توافق با واشنگتن درباره «منبج» و شرق فرات خبر داد

آنکارا از توافق با واشنگتن درباره «منبج» و شرق فرات خبر داد
وزیر خارجه ترکیه در حالی که عملیات «شاخه زیتون» این کشور در سوریه ادامه دارد، از توافق با آمریکا بر سر «منبج» و شرق رودخانه فرات خبر داد.

آنکارا از توافق با واشنگتن درباره «منبج» و شرق فرات خبر داد

وزیر خارجه ترکیه در حالی که عملیات «شاخه زیتون» این کشور در سوریه ادامه دارد، از توافق با آمریکا بر سر «منبج» و شرق رودخانه فرات خبر داد.
آنکارا از توافق با واشنگتن درباره «منبج» و شرق فرات خبر داد