آیا تیتراژ این فیلم سینمایی با خواننده زن مجوز می‌گیرد؟

آیا تیتراژ این فیلم سینمایی با خواننده زن مجوز می‌گیرد؟
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خواننده تیتراژ پایانی فیلم «آباجان» یک زن است و باید دید که به این تیتراژ مجوز داده می‌شود یا خیر.

آیا تیتراژ این فیلم سینمایی با خواننده زن مجوز می‌گیرد؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خواننده تیتراژ پایانی فیلم «آباجان» یک زن است و باید دید که به این تیتراژ مجوز داده می‌شود یا خیر.
آیا تیتراژ این فیلم سینمایی با خواننده زن مجوز می‌گیرد؟