آیت‌الله موسوی‌جزایری: علامه طباطبایی(ره) از شخصیت‌های جاویدان حوزه علمیه است

آیت‌الله موسوی‌جزایری: علامه طباطبایی(ره) از شخصیت‌های جاویدان حوزه علمیه است
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، مهمترین عامل حضور علامه طباطبایی در عرصه تفسیر و فلسفه را توجه به نیازهای زمان دانست.

آیت‌الله موسوی‌جزایری: علامه طباطبایی(ره) از شخصیت‌های جاویدان حوزه علمیه است

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، مهمترین عامل حضور علامه طباطبایی در عرصه تفسیر و فلسفه را توجه به نیازهای زمان دانست.
آیت‌الله موسوی‌جزایری: علامه طباطبایی(ره) از شخصیت‌های جاویدان حوزه علمیه است