ائتلاف آمریکایی قتل‌عام در «الباب» را کلید زد؛ ورود به غرب حسکه به بهانه مین‌زدایی

ائتلاف آمریکایی قتل‌عام در «الباب» را کلید زد؛ ورود به غرب حسکه به بهانه مین‌زدایی
آمریکا به بهانه خنثی‌سازی مین‌های به جا مانده از داعش در غرب استان حسکه پایگاه جدیدی در آنجا دایر کرد؛ در عین حال ائتلاف آمریکایی عملیات در الباب را نیز همانند «منبج» با قتل‌عام اهالی آن آغاز کرد.

ائتلاف آمریکایی قتل‌عام در «الباب» را کلید زد؛ ورود به غرب حسکه به بهانه مین‌زدایی

آمریکا به بهانه خنثی‌سازی مین‌های به جا مانده از داعش در غرب استان حسکه پایگاه جدیدی در آنجا دایر کرد؛ در عین حال ائتلاف آمریکایی عملیات در الباب را نیز همانند «منبج» با قتل‌عام اهالی آن آغاز کرد.
ائتلاف آمریکایی قتل‌عام در «الباب» را کلید زد؛ ورود به غرب حسکه به بهانه مین‌زدایی

دانلود نرم افزار