ائتلاف آمریکا اردوگاه آوارگان سوری را در دیرالزور به خاک و خون کشید

ائتلاف آمریکا اردوگاه آوارگان سوری را در دیرالزور به خاک و خون کشید
شبکه الجزیره به نقل از منابع محلی اعلام کرد که در حمله جنگنده‌های ائتلاف آمریکا به اردوگاه آوارگان سوری در شرق سوریه 16 غیر نظامی کشته شده است.

ائتلاف آمریکا اردوگاه آوارگان سوری را در دیرالزور به خاک و خون کشید

شبکه الجزیره به نقل از منابع محلی اعلام کرد که در حمله جنگنده‌های ائتلاف آمریکا به اردوگاه آوارگان سوری در شرق سوریه 16 غیر نظامی کشته شده است.
ائتلاف آمریکا اردوگاه آوارگان سوری را در دیرالزور به خاک و خون کشید