ائمه وارث علم فاطمه(س) هستند/ چرا ام‌ابیها(س) بهانه خلقت است؟

ائمه وارث علم فاطمه(س) هستند/ چرا ام‌ابیها(س) بهانه خلقت است؟
مدیرگروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات گفت: امامان معصوم وارث علم الهی هستند به فضائل مادرشان تصریح کرده‎اند، در واقع آنها وارث علم فاطمه(س) هستند که مصحف فاطمه به آنها رسیده است.

ائمه وارث علم فاطمه(س) هستند/ چرا ام‌ابیها(س) بهانه خلقت است؟

مدیرگروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات گفت: امامان معصوم وارث علم الهی هستند به فضائل مادرشان تصریح کرده‎اند، در واقع آنها وارث علم فاطمه(س) هستند که مصحف فاطمه به آنها رسیده است.
ائمه وارث علم فاطمه(س) هستند/ چرا ام‌ابیها(س) بهانه خلقت است؟