ابراز امیدواری لاوروف درباره دستیابی به توافقی در زمینه بحران سوریه در سوچی

ابراز امیدواری لاوروف درباره دستیابی به توافقی در زمینه بحران سوریه در سوچی
وزیر خارجه روسیه در جریان کنفرانسی خبری ضمن انتقاد از سیاست‌های آمریکا در زمینه سوریه، درباره نتیجه بخش بودن نشست آتی برای حل بحران سوریه ابراز خوشبینی کرد.

ابراز امیدواری لاوروف درباره دستیابی به توافقی در زمینه بحران سوریه در سوچی

وزیر خارجه روسیه در جریان کنفرانسی خبری ضمن انتقاد از سیاست‌های آمریکا در زمینه سوریه، درباره نتیجه بخش بودن نشست آتی برای حل بحران سوریه ابراز خوشبینی کرد.
ابراز امیدواری لاوروف درباره دستیابی به توافقی در زمینه بحران سوریه در سوچی