ابهام یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری مشمولین سهام عدالت/ خروج سرخابی‌ها از لیست واگذاری‌ها قانونی نیست

ابهام یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری مشمولین سهام عدالت/ خروج سرخابی‌ها از لیست واگذاری‌ها قانونی نیست
گزارش مجلس درباره اجرای اصل ۴۴ در رابطه با وضعیت سهام عدالت از فشار مقامات دولتی برای عدم واگذاری شرکت‌ها و ماندن اختیارات در دولت حکایت دارد و تاکید می‌کند که لایحه ساماندهی سهام عدالت شفافیت پایینی دارد.

ابهام یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری مشمولین سهام عدالت/ خروج سرخابی‌ها از لیست واگذاری‌ها قانونی نیست

گزارش مجلس درباره اجرای اصل ۴۴ در رابطه با وضعیت سهام عدالت از فشار مقامات دولتی برای عدم واگذاری شرکت‌ها و ماندن اختیارات در دولت حکایت دارد و تاکید می‌کند که لایحه ساماندهی سهام عدالت شفافیت پایینی دارد.
ابهام یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری مشمولین سهام عدالت/ خروج سرخابی‌ها از لیست واگذاری‌ها قانونی نیست