ابوبکر البغدادی در حمله هوایی ماه مه 2017 زخمی شده است

ابوبکر البغدادی در حمله هوایی ماه مه 2017 زخمی شده است
چندین منبع آمریکایی از زخمی شدن سرکرده گروه تروریستی «داعش» در حمله هوایی ماه مه سال گذشته میلادی خبر دادند.

ابوبکر البغدادی در حمله هوایی ماه مه 2017 زخمی شده است

چندین منبع آمریکایی از زخمی شدن سرکرده گروه تروریستی «داعش» در حمله هوایی ماه مه سال گذشته میلادی خبر دادند.
ابوبکر البغدادی در حمله هوایی ماه مه 2017 زخمی شده است