ابوترابی‌فرد: انتخاب ترامپ نتیجه خیلی خوبی است

ابوترابی‌فرد: انتخاب ترامپ نتیجه خیلی خوبی است
ایرنا نوشت: نایب رییس سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص نتیجه انتخابات آمریکا، آن را زمینه ساز تغییرات مثبت در آمریکا دانست.

ابوترابی‌فرد: انتخاب ترامپ نتیجه خیلی خوبی است

ایرنا نوشت: نایب رییس سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص نتیجه انتخابات آمریکا، آن را زمینه ساز تغییرات مثبت در آمریکا دانست.
ابوترابی‌فرد: انتخاب ترامپ نتیجه خیلی خوبی است