اتحاد مسلمانان قطعا برنامه‌ریزی‌ها و معادلات دشمنان را به هم می‌‌ریزد

اتحاد مسلمانان قطعا برنامه‌ریزی‌ها و معادلات دشمنان را به هم می‌‌ریزد
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اتحاد و وحدت مسلمانان قطعا برنامه‌ریزی‌ها و معادلات دشمنان را به هم می‌‌ریزد،گفت: اتحاد مسلمانان منافع امت اسلام را به دنبال داشته و باعث شکست بزرگ برای آمریکا است.

اتحاد مسلمانان قطعا برنامه‌ریزی‌ها و معادلات دشمنان را به هم می‌‌ریزد

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اتحاد و وحدت مسلمانان قطعا برنامه‌ریزی‌ها و معادلات دشمنان را به هم می‌‌ریزد،گفت: اتحاد مسلمانان منافع امت اسلام را به دنبال داشته و باعث شکست بزرگ برای آمریکا است.
اتحاد مسلمانان قطعا برنامه‌ریزی‌ها و معادلات دشمنان را به هم می‌‌ریزد

خرید بک لینک

car