اتهام‌زنی تند ترامپ علیه ایران و روسیه درباره «غوطه شرقی»

اتهام‌زنی تند ترامپ علیه ایران و روسیه درباره «غوطه شرقی»
رئیس‌جمهور آمریکا در نشست خبری با نخست‌وزیر استرالیا از تداوم «فشار حداکثری» علیه کره شمالی سخن گفت و اتهامی علیه ایران، روسیه و سوریه درباره «غوطه شرقی» وارد کرد.

اتهام‌زنی تند ترامپ علیه ایران و روسیه درباره «غوطه شرقی»

رئیس‌جمهور آمریکا در نشست خبری با نخست‌وزیر استرالیا از تداوم «فشار حداکثری» علیه کره شمالی سخن گفت و اتهامی علیه ایران، روسیه و سوریه درباره «غوطه شرقی» وارد کرد.
اتهام‌زنی تند ترامپ علیه ایران و روسیه درباره «غوطه شرقی»