اجازه نمی‌دهیم پارسی‌ها، اسرائیل را نابود کنند

اجازه نمی‌دهیم پارسی‌ها، اسرائیل را نابود کنند
نتانیاهو طی سخنرانی در نشست آیپک با بیان اینکه پارسی‌ها نمی‌توانند اسرائیل را نابود کنند، بر لزوم متوقف کردن ایران تاکید کرد.

اجازه نمی‌دهیم پارسی‌ها، اسرائیل را نابود کنند

نتانیاهو طی سخنرانی در نشست آیپک با بیان اینکه پارسی‌ها نمی‌توانند اسرائیل را نابود کنند، بر لزوم متوقف کردن ایران تاکید کرد.
اجازه نمی‌دهیم پارسی‌ها، اسرائیل را نابود کنند