احتمال طغیان رودخانه در سواحل ۴شهر خوزستان/ ۲۱۸ میلیارد ریال؛ خسارت‌های سیل در کرمانشاه

احتمال طغیان رودخانه در سواحل ۴شهر خوزستان/ ۲۱۸ میلیارد ریال؛ خسارت‌های سیل در کرمانشاه
ایرنا نوشت: معاون سازمان آب و برق خوزستان وضعیت رودخانه دز را بحرانی اعلام کرد و گفت: سواحل رودخانه های کارون و دز در شهرستان های دزفول، باوی، اهواز و کارون در معرض طغیان رودخانه قرار دارند.

احتمال طغیان رودخانه در سواحل ۴شهر خوزستان/ ۲۱۸ میلیارد ریال؛ خسارت‌های سیل در کرمانشاه

ایرنا نوشت: معاون سازمان آب و برق خوزستان وضعیت رودخانه دز را بحرانی اعلام کرد و گفت: سواحل رودخانه های کارون و دز در شهرستان های دزفول، باوی، اهواز و کارون در معرض طغیان رودخانه قرار دارند.
احتمال طغیان رودخانه در سواحل ۴شهر خوزستان/ ۲۱۸ میلیارد ریال؛ خسارت‌های سیل در کرمانشاه

خرید بک لینک

میهن دانلود