احسان حدادی هم حذف شد/ خداحافظی نایب قهرمان لندن با المپیک

احسان حدادی هم حذف شد/ خداحافظی نایب قهرمان لندن با المپیک
نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن در مسابقات مقدماتی المپیک ریو ناموفق بود و با قرار گرفتن در رتبه هجدهم حذف شد.

احسان حدادی هم حذف شد/ خداحافظی نایب قهرمان لندن با المپیک

نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن در مسابقات مقدماتی المپیک ریو ناموفق بود و با قرار گرفتن در رتبه هجدهم حذف شد.
احسان حدادی هم حذف شد/ خداحافظی نایب قهرمان لندن با المپیک

خبرگزاری دانشگاه های کشور