اخلاقی با شکست مقابل حریف روس از حضور در مرحله بعد بازماند

اخلاقی با شکست مقابل حریف روس از حضور در مرحله بعد بازماند
فرنگی‌کار وزن 85 کیلوگرم کشورمان در بازی‌های المپیک 2016 ریو با شکست مقابل حریف روس خود از حضور در مرحله بعد بازماند.

اخلاقی با شکست مقابل حریف روس از حضور در مرحله بعد بازماند

فرنگی‌کار وزن 85 کیلوگرم کشورمان در بازی‌های المپیک 2016 ریو با شکست مقابل حریف روس خود از حضور در مرحله بعد بازماند.
اخلاقی با شکست مقابل حریف روس از حضور در مرحله بعد بازماند

bluray movie download