ادامه انتقادات سعید جلیلی از برجام/در دانشگاه‌ها برجام‌خوانی ایجاد شود/واکنش به احتمال کاندیداتوری

ادامه انتقادات سعید جلیلی از برجام/در دانشگاه‌ها برجام‌خوانی ایجاد شود/واکنش به احتمال کاندیداتوری
ایسنا نوشت:گردهمایی جوانان انقلابی در دانشگاه بوعلی‌سینا در مرکز همایش‌های علوم پزشکی همدان برگزار شد.

ادامه انتقادات سعید جلیلی از برجام/در دانشگاه‌ها برجام‌خوانی ایجاد شود/واکنش به احتمال کاندیداتوری

ایسنا نوشت:گردهمایی جوانان انقلابی در دانشگاه بوعلی‌سینا در مرکز همایش‌های علوم پزشکی همدان برگزار شد.
ادامه انتقادات سعید جلیلی از برجام/در دانشگاه‌ها برجام‌خوانی ایجاد شود/واکنش به احتمال کاندیداتوری