ادامه سیر نزولی اعتبار گذرنامه ایرانی/ سال 2013 جایگاه 86؛ سال 2016 جایگاه 98

ادامه سیر نزولی اعتبار گذرنامه ایرانی/ سال 2013 جایگاه 86؛ سال 2016 جایگاه 98
طبق گزارش سالانه موسسه «هنلی و شرکا» که بعنوان شاخص اعتبارسنجی گذرنامه‌ کشورهای جهان منتشر می‌شود، پاسپورت ایرانی که در سال 2013 میلادی جایگاه 86 را به خود اختصاص داده بود، امسال با قرار گرفتن در جایگاه 98 از اعتبارش کاسته شده است.

ادامه سیر نزولی اعتبار گذرنامه ایرانی/ سال 2013 جایگاه 86؛ سال 2016 جایگاه 98

طبق گزارش سالانه موسسه «هنلی و شرکا» که بعنوان شاخص اعتبارسنجی گذرنامه‌ کشورهای جهان منتشر می‌شود، پاسپورت ایرانی که در سال 2013 میلادی جایگاه 86 را به خود اختصاص داده بود، امسال با قرار گرفتن در جایگاه 98 از اعتبارش کاسته شده است.
ادامه سیر نزولی اعتبار گذرنامه ایرانی/ سال 2013 جایگاه 86؛ سال 2016 جایگاه 98

مرکز فیلم