ادامه پاکسازی آخرین مناطق آلوده در «جزیره الخالدیه» عراق

ادامه پاکسازی آخرین مناطق آلوده در «جزیره الخالدیه» عراق
نیروهای ارتش و الحشد الشعبی عراق در آخرین گام‌ها برای پاکسازی کامل منطقه «جزیره الخالدیه» در شرق شهر الرمادی، بخش‌های زیادی از مناطق «الکرطان» و «البوکنعان» را آزاد کنند.

ادامه پاکسازی آخرین مناطق آلوده در «جزیره الخالدیه» عراق

نیروهای ارتش و الحشد الشعبی عراق در آخرین گام‌ها برای پاکسازی کامل منطقه «جزیره الخالدیه» در شرق شهر الرمادی، بخش‌های زیادی از مناطق «الکرطان» و «البوکنعان» را آزاد کنند.
ادامه پاکسازی آخرین مناطق آلوده در «جزیره الخالدیه» عراق

گروه تلگرام