ادعای پروفسور پرسپولیس:مجبور شدم بازیکن اوکراینی بگیرم

ادعای پروفسور پرسپولیس:مجبور شدم بازیکن اوکراینی بگیرم
سرمربی سرخپوشان می‌گوید تا 10 روز پیش از ماجرای رفتن امید عالیشاه بی اطلاع بوده است.

ادعای پروفسور پرسپولیس:مجبور شدم بازیکن اوکراینی بگیرم

سرمربی سرخپوشان می‌گوید تا 10 روز پیش از ماجرای رفتن امید عالیشاه بی اطلاع بوده است.
ادعای پروفسور پرسپولیس:مجبور شدم بازیکن اوکراینی بگیرم