ارتش سوریه عملیات بازپس‌گیری مناطق باقیمانده حلب را آغاز کرد+نقشه

ارتش سوریه عملیات بازپس‌گیری مناطق باقیمانده حلب را آغاز کرد+نقشه
گزارش‌ها از حلب حاکیست عملیات نظامی ارتش سوریه برای آزادسازی محله‌های باقیمانده از اشغال تروریست‌ها آغاز شده است.

ارتش سوریه عملیات بازپس‌گیری مناطق باقیمانده حلب را آغاز کرد+نقشه

گزارش‌ها از حلب حاکیست عملیات نظامی ارتش سوریه برای آزادسازی محله‌های باقیمانده از اشغال تروریست‌ها آغاز شده است.
ارتش سوریه عملیات بازپس‌گیری مناطق باقیمانده حلب را آغاز کرد+نقشه