اردوغان: قتل سفیر روسیه «نفرت‌انگیز» بود/ ایلدیریم: هدف از این قتل مخدوش کردن روابط با روسیه است

اردوغان: قتل سفیر روسیه «نفرت‌انگیز» بود/ ایلدیریم: هدف از این قتل مخدوش کردن روابط با روسیه است
رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه طی سخنرانی در استانبول ضمن محکوم کردن قتل سفیر روسیه در آنکارا، تاکید کردند این حمله تروریستی با هدف فتنه‌انگیزی در روابط دو کشور بوده است.

اردوغان: قتل سفیر روسیه «نفرت‌انگیز» بود/ ایلدیریم: هدف از این قتل مخدوش کردن روابط با روسیه است

رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه طی سخنرانی در استانبول ضمن محکوم کردن قتل سفیر روسیه در آنکارا، تاکید کردند این حمله تروریستی با هدف فتنه‌انگیزی در روابط دو کشور بوده است.
اردوغان: قتل سفیر روسیه «نفرت‌انگیز» بود/ ایلدیریم: هدف از این قتل مخدوش کردن روابط با روسیه است