ارزش سهام خودرویی‌ها در سرازیری

ارزش سهام خودرویی‌ها در سرازیری
میزان نوشت: در هفته جاری تنها چهار گروه گروه زامیاد، ایران خودرو، پارس خودرو، گروه بهمن با نوسان مورد معامله قرار گرفتند که در این میان معامله سه گروه دیگر چون سایپادیزل، سایپا، ایران خودرو دیزل در دو هفته اخیر متوقف شده است.

ارزش سهام خودرویی‌ها در سرازیری

میزان نوشت: در هفته جاری تنها چهار گروه گروه زامیاد، ایران خودرو، پارس خودرو، گروه بهمن با نوسان مورد معامله قرار گرفتند که در این میان معامله سه گروه دیگر چون سایپادیزل، سایپا، ایران خودرو دیزل در دو هفته اخیر متوقف شده است.
ارزش سهام خودرویی‌ها در سرازیری

ارتقا اندروید