ارسال کانکس‌های اهدایی پرسنل و پایگاه بسیج فولاد اکسین به مناطق زلزله زده

ارسال کانکس‌های اهدایی پرسنل و پایگاه بسیج فولاد اکسین به مناطق زلزله زده
پرسنل شرکت فولاد اکسین خوزستان و همچنین پایگاه بسیج این شرکت طی دو ماه گذشته به منظور کمک به زلزله زدگان غرب کشور اقدام به اهدای کمکهای نقدی و غیر نقدی کردند.

ارسال کانکس‌های اهدایی پرسنل و پایگاه بسیج فولاد اکسین به مناطق زلزله زده

پرسنل شرکت فولاد اکسین خوزستان و همچنین پایگاه بسیج این شرکت طی دو ماه گذشته به منظور کمک به زلزله زدگان غرب کشور اقدام به اهدای کمکهای نقدی و غیر نقدی کردند.
ارسال کانکس‌های اهدایی پرسنل و پایگاه بسیج فولاد اکسین به مناطق زلزله زده