اروپایی‌ها نسبت به اعمال تحریم تازه علیه ایران به جمهوری‌خواهان هشدار داده‌اند

اروپایی‌ها نسبت به اعمال تحریم تازه علیه ایران به جمهوری‌خواهان هشدار داده‌اند
هیئت‌های اروپایی در دیدار با اعضای تیم انتقالی ترامپ، هشدار داده‌اند که اگر تشدید تحریم‌ها علیه ایران به بر هم خوردن توافق هسته‌ای منجر شود، همه واشنگتن را مقصر خواهند دانست.

اروپایی‌ها نسبت به اعمال تحریم تازه علیه ایران به جمهوری‌خواهان هشدار داده‌اند

هیئت‌های اروپایی در دیدار با اعضای تیم انتقالی ترامپ، هشدار داده‌اند که اگر تشدید تحریم‌ها علیه ایران به بر هم خوردن توافق هسته‌ای منجر شود، همه واشنگتن را مقصر خواهند دانست.
اروپایی‌ها نسبت به اعمال تحریم تازه علیه ایران به جمهوری‌خواهان هشدار داده‌اند